Sprievodcovia

Sprievodca comming outom na pracovisku

Polovicu, možno aj väčšinu, času trávime v práci a s kolegami. Coming out v rodine môže byť ťažký, ale ešte náročnejšie je to na pracovisku. Pre mnohých LGBT ľudí je to miesto, kde nemôžu vystupovať otvorene a autenticky sami za seba, čo môže negatívne vplývať na psychiku a celkovú pohodu. Ako postupovať sa dočítate v našom sprievodcovi.

Sprievodca coming outom LGBT ľudí v škole

Je vysoko pravdepodobné, že každá škola a skoro každá trieda, má LGBT študenta či študentku. Napriek svojmu počtu sú mnohí a mnohé z nich v školskom prostredí neviditeľní/neviditeľné a opúšťajú školu predtým ako urobia coming out. Pritom vek, kedy ľudia robia coming out, sa postupne znižuje a mnohí sa outujú už na strednej škole. Užitočné rady nájdete v našom sprievodcovi.

Coming out a bezpečnosť vo verejnom priestore 

Podľa prieskumu Iniciatívy Inakosť až polovica LGBT ľudí zažila nepríjemnú skúsenosť, z toho väčšina na verejnosti. Nenávistné útoky vyvolávajú strach v komunite a ľudia ich zväčša nenahlasujú, pretože sa boja pomsty a obávajú sa, že to polícia aj tak nevyrieši.
Viac sa dočítate v našom sprievodcovi.

Coming out svojim blízkym

Coming out je proces akceptácie svojej sexuality či identity a jej oznámenia druhým ľuďom. Tento proces je z hľadiska času veľmi individuálny, môže trvať krátko, ale u niekoho môže prebiehať aj niekoľko rokov. Rovnako je veľmi individuálne, ako coming out prebehne z hľadiska prijatia – či už sebou samým/samou alebo zo strany blízkych, kamarátov, spolužiakov, známych či širšej rodiny. Prečítajte si viac v našom sprievodcovi.