Poskytujeme 
poradenstvo
pre LGBTI ľudí

Podpora a sociálne, psychologické a právne poradenstvo  pre lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí  v oblastiach, ktoré súvisia s ich sexuálnou orientáciou a rodovou identitou.
Chcem poradiťZistiť viac

sme tu pre vás

Vypočujeme vás dôverne a bez predsudkov. Môžete nám poslať správu  cez online formulár, alebo cez chat, alebo s nami môžete hovoriť  aj telefonicky. Po prvotnom kontaktovaní je možné dohodnúť si aj osobné poradenstvo v čase, ktorý je pre vás bezpečný. Osobné a online poradenstvo je bezplatné.

Pošlite nám správu alebo chatujte

Môžete nás kontaktovať  úplne anonymne prostredníctvom online formulára alebo chatu vpravo dole*. Odpoveď a základné informácie vám pošleme čo najskôr,  maximálne však do troch pracovných dní.

Napíšte nám

Stretnite sa s nami

V prípade potreby je po dohode dostupné osobné poradenstvo, či už pre vás, alebo vašich blízkych. Osobné poradenstvo je možné podľa dohody každý pracovný deň, v časoch ktoré sú pre vás bezpečné. Poradňa nemá bezbariérový prístup. V prípade, že je pre vás z tohto dôvodu nedostupná, nájdeme spoločne alternatívne miesto.

Zavoláme vám

Telefonické poradenstvo je možné dohodnúť online cez emailovú komunikáciu v časoch, ktoré vám vyhovujú a v ktorých sa budete cítiť bezpečne hovoriť s nami.

* Cez náš live chat sa môžete online porozprávať s psychológom v čase, ktorý si individuálne dohodnete cez náš online formulár.

Ako Pracujeme

V rámci poradenstva budeme poskytovať bezpečné sociálne, právne a psychologické poradenstvo najmä online formou ale aj telefonicky a po dohode osobne, ktorého obsahom bude: analýza vašej situácie, poskytnutie základných informácií o riešení vašej situácie a dohodnutie ďalších krokov, poskytnutie kontaktov na relevantné orgány zodpovedné za riešenie situácie. Poradenstvo je poskytované nehodnotiacim spôsobom, bez predsudkov a s porozumením záležitostí, ktoré sa týkajú života LGBTI ľudí. Môžeme vám pomôcť, ak cítite stres, smútok, alebo sa cítite byť diskriminovaní na základe vašej sexuálnej orientácie, alebo rodovej identity. Vieme vám poskytnúť možnosti ako skvalitniť váš život a posunúť sa dopredu.

vieme pomôcť

Ak sa chcete porozprávať, lebo sa cítite sami, ak sa bojíte okolia, ak potrebujete informácie, ktoré súvisia s tým, že ste gej, lesba, bisexuálny, transrodový, či intersexuálny človek, alebo potrebujete podporu v tom, čo prežívate.

Ak zažívate diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity na trhu práce, na pracovisku, alebo v iných oblastiach a potrebujete podporiť, pomôcť spísať sťažnosť,  alebo žalobu na súd.

Ak informácie o sexuálnej orientácii a rodovej identite potrebujú vaši blízki, či rodičia.
 
Ak vás zaujíma, ako urobiť bezpečne coming out, teda ako sa zdôveriť s tým, že ste gej, lesba, bisexuálny alebo transrodový človek  v rodine, v práci, v škole a v iných prostrediach.

Ak potrebujete pomôcť s tým, že s vami zle a nespravodlivo zaobchádzajú v práci, v škole alebo iných prostrediach  kvôli tomu, že ste ste gej, lesba, bisexuálny alebo transrodový človek.

Ak prechádzate tranzíciou a potrebujete poradiť, ako to riešiť v práci a v iných oblastiach. 

Ak potrebujete pomôcť s ďalšími právnymi vecami, ktoré sa týkajú vašich vzťahov a práv.
Vieme pomôcť v oblasti psychologického poradenstva

Ak máte otázky v súvislosti so svojou sexuálnou orientáciou alebo rodovou identitou a potrebujete sa porozprávať o svojej orientácii alebo identite a o tom, ako zvládnuť emócie spojené s prijatím toho, čo cítite.

Ak potrebujete psychoterapiu, napríklad kvôli depresii a úzkosti, na ktoré vplýva vaša LGBT identita.

Ak neviete, ako sa zdôveriť svojim blízkym, alebo ako urobiť bezpečný coming out v zamestnaní, alebo máte obavy z negatívnych reakcií rodičov a iných ľudí.

Ak potrebujete informácie o LGBTI ľuďoch pre svojich blízkych, rodičov a ďalších ľudí.

Ak máte problémy zvládať diskrimináciu na pracovisku, zvládať prípadné negatívne reakcie na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu, homofóbiu a transfóbiu a s tým spojené vzťahové problémy.

Ak sa trápite a máte stres kvôli homofóbii, alebo transfóbii, kvôli šikane, diskriminácii v rôznych prostrediach.

Ak hľadáte pomoc pri vzťahových problémoch a párových problémoch, ktoré sú spojené s vašou sexuálnou orientáciou alebo rodovou identitou.

Ak si chcete zlepšiť vzťah sami k sebe, nadobudnúť reálny sebaobraz a objaviť vlastný potenciál riešiť náročné životné situácie.

Ak sa potrebujete porozprávať o svojej tranzícii, ako ju lepšie zvládnuť a čo vám môže pri tom pomôcť.

Ak hľadáte informácie na LGBTI scitlivených/priateľských psychológov a psychologičky (psychiatrov a psychiatričky), ktorí vám vedia pomôcť s úzkosťou, depresiou a ďalšími psychickými ťažkosťami.

Psychologická podpora, ak ste obeťou trestného činu z nenávisti a/alebo nenávistných verbálnych prejavov, kvôli tomu, že  ste LGBTI človek.
Vieme pomôcť v oblasti Právneho poradenstva

Ak potrebujete pomôcť s právnym riešením diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity v práci, pri prijímaní do zamestnania, pri povýšení, pri prepustení, ak potrebujete napísať sťažnosť zamestnávateľovi, alebo ďalším inštitúciám ako Inšpektorát práce, Štátna školská inšpekcia,  Slovenská obchodná inšpekcia atď.

Ak potrebujete pomôcť pri spísaní súdnej žaloby na základe antidiskriminačného zákona.

Ak potrebujete upraviť praktické a právne aspekty spolužitia ako napríklad dedenie, zdravotnícke informácie, zastupovanie na úradoch atď.

Ak potrebujete pomôcť s právnymi záležitosťami ohľadom tranzície a právneho prepisu rodu.

Pomoc pri písaní trestných oznámení, ak ste obeťou trestných činov z nenávisti napr. na ulici a nenávistných verbálnych prejavov napr. na sociálnych sieťach kvôli vašej sexuálnej orientácii, či rodovej identite a rodovému prejavu.
Vieme pomôcť v oblasti sociálneho poradenstva

Pomoc pri poskytovaní kontaktov na inštitúcie, ktoré vám môžu pomôcť pri riešení problémov spojených s vašou LGBT identitou.

Ak potrebujete pomoc pri komunikácii so zamestnávateľom alebo pri hľadaní práce počas alebo po tranzícii, alebo pri problémoch so svojou LGBT identitou.

Ak potrebujete sprevádzať tranzíciou alebo potrebujete pomoc s komunikáciou s lekármi a lekárkami.

Ak potrebujete pomôcť s diskrimináciou pri hľadaní si práce, podporu pri prijímacích pohovoroch a pri vybavovaní papierov na úradoch.

Ak potrebujete pomoc pri vybavovaní potvrdení a papierov spojených s tranzíciou.

Ak potrebujete pomoc pri komunikácii požiadavky rešpektovania vašej rodovej identity alebo sexuálnej orientácie v práci, v škole alebo pri riešení transfóbnej a homofóbnej šikany a mobbingu.

V prípade potreby a po dohode je možné aj sprevádzanie na inštitúcie v Bratislave (napr. ako dôverná osoba pri trestných činoch z nenávisti).

Ak máte otázky ohľadom prevencie HIV a ďalších sexuálne prenosných chorôb, ako aj pomoc v prípade vášho pozitívneho HIV statusu.
S čím vám Nevieme pomôcť

Neponúkame lekársku alebo núdzovú pomoc a pri akútnych a život ohrozujúcich situáciách treba volať   políciu a rýchlu zdravotnú pomoc na č. 150, alebo 112.

Neponúkame lieky na predpis na liečenie psychických problémov ako depresia a úzkosti, ale vieme poskytnúť kontakty na citlivých psychiatrov a psychiatričky.

Neposkytujeme právne záväzné potvrdenia.

Niektoré odpovede na najčastejšie otázky, ktoré vás zaujímajú alebo trápia môžete nájsť aj keď kliknete nižšie. Nájdete tam informácie o sexuálnej orientácii, rodovej identite, diskriminácií, coming oute, násilí a ďalšie.  

Najčastejšie otázky a odpovede

Kto s vami bude rozprávať

Budú sa s vami rozprávať skúsení psychológ a psychologička, sociálny poradca a právnička, ktorí sami pochádzajú z LGBTI komunity a veľmi dobre poznajú aj sociálny kontext v ktorom LGBT ľudia na Slovensku vyrastajú a žijú. Pracujeme citlivým, nezraňujúcim, neposudzujúcim spôsobom, v rámci ktorého si môžete vybrať vlastnú cestu riešenia problémov alebo napĺňania potrieb. 
Ing. Mgr. Andrej KuruC
Psychológ
Andrej má skončenú psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v odbore poradenstvo a klinická psychológia, má skúsenosti z práce s LGBI ľuďmi v rámci mnohých projektov v Iniciatíve Inakosť a divadle Nomantinels, podieľal sa na príprave odporúčaní pre psychológov a psychologičky a informačných brožúr o téme.
Mgr. Milada Madrová
Sociálna poradkyňa
Milada vyštudovala sociálnu prácu na UKF v Nitre. Už na vysokej škole sa venovala poskytovaniu poradenstva v oblasti Harm reduction. Dlhé roky sa venovala aj problematike ľudských práv a sociálnej pomoci a poradenstvu zraniteľným skupinám. Spolupracovala na mnohých medzinárodných projektoch a participovala na vytváraní medzirezortných partnerstiev. Má skúsenosti so sprevádzaním klientov na rôznych úrovniach.
JUDr. DOMINIKA KARDOŠOVÁ
Právnička
Študovala na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde zložila aj rigoróznu skúšku. Následne sa venovala tvorbe právnych predpisov na Ministerstve spravodlivosti SR. Neskôr pôsobila ako právnička v korporáte. Popri práci sa aktívne zúčastňuje na viacerých dobrovoľníckych aktivitách v oblasti tretieho sektora.
Mgr. CHRISTIÁN HAVLÍČEK
Poradca pre oblasť potrieb transrodových ľudí a ich blízkych
Vyštudoval sociológiu, absolvoval viaceré akreditované kurzy v oblasti poradenstva či krízovej intervencie. Najcennejšou prípravou pre prácu poradcu je pre neho dnes už dekádu trvajúci poradenský kontakt s transrodovými ľuďmi a ich blízkymi. V téme vzdeláva dotknuté profesie, vytvára bezpečné komunitné priestory, spolupracoval na výskumoch, mediálnych výstupoch a advokácii v snahe o pozitívne systémové zmeny.