Sprievodca coming outom na pracovisku

Polovicu, možno aj väčšinu, času trávime v práci a s kolegami. Coming out v rodine môže byť ťažký, ale ešte náročnejšie je to na pracovisku. Pre mnohých LGBT ľudí je to miesto, kde nemôžu vystupovať otvorene a autenticky sami za seba, čo môže negatívne vplývať na psychiku a celkovú pohodu. V prieskume Iniciatívy Inakosť (vzorka 2 088 ľudí) 32 % ľudí uviedlo, že sú v práci, čo sa týka ich orientácie a/alebo rodovej identity, otvorení. Naopak, až 62,5 % opýtaných uviedlo, že v práci tajili, že sú LGBT. Mnohí a mnohé sme presvedčení, že v súčasnosti by už nemal byť problém vystupovať otvorene ako gej, lesba či transrodový človek. V spoločnosti kolujú predstavy, že je to  „easy“. Tu je niekoľko mýtov o coming oute v práci: 

Coming out v práci nie je nič ťažké, veď je 21. storočie

Polovicu, možno aj väčšinu, času trávime v práci a s kolegami. Coming out v rodine môže byť ťažký, ale ešte náročnejšie je to na pracovisku. Pre mnohých LGBT ľudí je to miesto, kde nemôžu vystupovať otvorene a autenticky sami za seba, čo môže negatívne vplývať na psychiku a celkovú pohodu. V prieskume Iniciatívy Inakosť (vzorka 2 088 ľudí) 32 % ľudí uviedlo, že sú v práci, čo sa týka ich orientácie a/alebo rodovej identity, otvorení. Naopak, až 62,5 % opýtaných uviedlo, že v práci tajili, že sú LGBT. Mnohí a mnohé sme presvedčení, že v súčasnosti by už nemal byť problém vystupovať otvorene ako gej, lesba či transrodový človek. V spoločnosti kolujú predstavy, že je to  „easy“. Tu je niekoľko mýtov o coming oute v práci: 

Coming out je rovnaký pre všetkých LGBT ľudí

LGBT komunita a ich skúsenosti v práci sú rôzne. Najmä transrodoví ľudia majú veľké obavy, že stratia počas tranzície alebo po nej prácu, preto môže byť oznámenie týchto záležitostí zamestnávateľovi ešte ťažšie než coming out sexuálnej orientácie.

LGBT ľudia majú úplnú kontrolu nad tým, či urobia alebo neurobia coming out v práci

Pre niektorých LGBT ľudí je autentické fungovanie v práci veľmi dôležité. Zatiaľ čo väčšina z nich hovorí, že chce urobiť coming out, reálne ho urobí len jedna tretina, navyše nie všetci, ktorí chcú byť out, sú v pohode s tým, že budú out. Je to aj záležitosť menšinového stresu a vnútorného konfliktu, ako aj osobnej bezpečnosti, ak na pracovisku počujú homofóbne alebo transfóbne názory. Pre niektorých je rozhodnutie „kedy a ako urobiť coming out“ mimo ich kontroly. Niektorí ľudia sú vyoutovaní proti svojej vôli, niektorých do toho tlačia pracovné politiky, najmä pri transrodových ľuďoch, kde sa vyžadujú referencie od bývalých zamestnávateľov, respektíve majú v dokladoch iný rod. Spôsobuje im to veľkú úzkosť a stres. 

Coming out nemá nič spoločné s prácou

Výskumy ukazujú, že ľudia, ktorí urobia coming out v práci, sú šťastnejší. Dvojitý život a predstieranie totiž zvyšujú sociálny stres a depresiu. Keďže pracovisko je miesto, kde sa ľudia delia o osobné skúsenosti, coming out je napríklad o jednoduchej účasti na konverzácii bez toho, aby realitu museli upravovať alebo sa strážiť, čo povedia. Pre LGBT ľudí môžu byť debaty o tom, aký bol ich víkend, nepriamym signalizovaním ich identity. Heterosexuálni a cisrodoví pracovníci a pracovníčky neriešia dilemu, čo povedať, pretože sú súčasťou zaužívanej normy, keď ide o ich sexuálnu orientáciu a rodovú identitu. Majú privilégium byť viditeľní len tým, že sú. LGBT ľudia musia urobiť voľbu – coming out, aby boli viditeľní. Ak majú pocit, že nemôžu urobiť coming out, alebo sa rozhodnú neurobiť ho, ostatní ich berú ako členov väčšinovej skupiny. 

Coming out je rovnaký pre všetkých LGBT ľudí

Výskumy ukazujú, že ľudia, ktorí urobia coming out v práci, sú šťastnejší. Dvojitý život a predstieranie totiž zvyšujú sociálny stres a depresiu. Keďže pracovisko je miesto, kde sa ľudia delia o osobné skúsenosti, coming out je napríklad o jednoduchej účasti na konverzácii bez toho, aby realitu museli upravovať alebo sa strážiť, čo povedia. Pre LGBT ľudí môžu byť debaty o tom, aký bol ich víkend, nepriamym signalizovaním ich identity. Heterosexuálni a cisrodoví pracovníci a pracovníčky neriešia dilemu, čo povedať, pretože sú súčasťou zaužívanej normy, keď ide o ich sexuálnu orientáciu a rodovú identitu. Majú privilégium byť viditeľní len tým, že sú. LGBT ľudia musia urobiť voľbu – coming out, aby boli viditeľní. Ak majú pocit, že nemôžu urobiť coming out, alebo sa rozhodnú neurobiť ho, ostatní ich berú ako členov väčšinovej skupiny. 

Coming out v práci sa stane len raz

Coming out je v skutočnosti opakujúci sa proces. Nevyskytuje sa len raz, ale pri mnohých príležitostiach. LGBT človek môže urobiť coming out blízkym spolupracovníkom a spolupracovníčkam, hlavným manažérom, vedeniu a pod. Klientom to LGBT ľudia v slovenskom kontexte vôbec alebo zväčša nehovoria.

Je len jeden spôsob, ako urobiť coming out

Sú rôzne spôsoby, ako môžu LGBT ľudia signalizovať svoju identitu. Niektorí to napríklad naznačujú fotografiami, magazínmi alebo symbolmi, ktoré odhaľujú ich identitu v práci. Iní sú zas ticho, keď spolupracovníci hovoria o svojich romantických životoch alebo sa snažia vyhnúť stereotypom, ktoré sú pripisované komunite. 

Ľudia majú obavy urobiť coming out len preto, že riskujú kariéru

Nedostatok podpory od spolupracovníkov/čok a nadriadených a predchádzajúce skúsenosti s diskrimináciou často bránia LGBT pracovníkom/čkam urobiť coming out. Výskum ukazuje, že LGBT ľudia sa viac obávajú sociálneho vylúčenia v práci a nepríjemnej pracovnej atmosféry ako sankcií vo vzťahu ku kariére. 

Ako sa rozhodnúť, či je bezpečné urobiť coming out

Ak ste otvorený LGBT človek mimo práce, môže byť nepríjemné sa vracať späť k skrývaniu. Čím dlhšie neurobíte coming out, tým viac môžete cítiť, že žijete v klamstve. Ľudia odvedú lepší pracovný výkon, keď môžu byť sami sebou. Výhody toho, že budete out v práci, môžu byť nasledovné:

Byť otvoreným človekom v práci môže byť náročná výzva, ale tiež môže uľaviť od denného stresu, ktorý zažívate pri skrývaní. Zároveň nikto nechce riskovať prácu alebo povýšenie. Viac ako 36 % respondentov v prieskume Iniciatívy Inakosť uviedlo, že zažili negatívne komentáre na pracovisku smerom k iným kolegom/kolegyniam, ktorí sú vnímaní ako LGBT, rovnakú skúsenosť osobne zažilo až 28,4 % opýtaných. Až viac ako 41 % ľudí uviedlo, že v práci zažili negatívny postoj vo všeobecnosti smerom k LGBT ľuďom.

Ako sa rozhodnúť, či je bezpečné urobiť coming out

Ak je odpoveď na predchádzajúce otázky áno, potom by mal byť coming out menej náročný. Ak je odpoveď nie, hľadajte informácie, ktoré vám poskytnú náhľad na to, aký môže mať váš coming out vplyv na pracovné vzťahy. Možno je dobré mať najprv dôverný rozhovor s blízkym spolupracovníkom či spolupracovníčkou, ktorí by vás mohli podporiť. 

Keď ohodnotíte atmosféru na pracovisku, tu sú určité praktické kroky

Ako postupovať, ak ste sa rozhodli pre coming out

Pracujte s malým počtom kolegov a kolegýň 

„Keď som sa konečne odhodlal urobiť coming out vo svojej prvej práci, vyžadovalo to odvahu, aby som to povedal kolegom, s mnohými som pracoval už viac ako dva roky. Začal som tým, že som to povedal počas rannej kávy kolegyni, ktorej som dôveroval. Bol som si istý, že budem mať jej podporu, a tak sa aj stalo, a to mi pomohlo nabrať istotu pri pokračovaní tohto procesu. Nepožadoval som od nej, aby to udržala v tajnosti, veril som, že sa informácia takto rozšíri. Možno je dobré o tom hovoriť so šéfom alebo blízkymi spolupracovníkmi, aby sa to nedozvedeli od iných ľudí. Jedna z možností je, nech si to kolegovia zistia sami.“

Adam, 28

Majte scenár 

„Kamarátka, ktorá urobila coming out po ôsmich rokoch pôsobenia na tom istom pracovisku, si pripravila príhovor, vlastne veľa príhovorov šitých na mieru každému spolupracovníkovi. Keďže dlho sa vyhýbala tomu, aby o tejto časti života hovorila s druhými, uistila ich, že budú mať dostatok času a priestoru na otázky.“

Lucia, 32

Nevystresujte sa príliš 

„Rozhodol som sa to povedať šéfovi na obede. Bol som strašne nervózny, ale nechcel som, aby sa informácia dostala k šéfovi od niekoho iného. Keď som mu vysvetlil, prečo sme spolu na obede, môj šéf si vydýchol. „Och bože, takže nechceš dať výpoveď“, povedal. Skoro som odpadol. S tým, že som gej, bol v pohode.“

Jakub, 40

Buďte silná/silný

Kroky, ktoré môžu pomôcť ochrániť vaše súkromie

Ak nie ste pripravení urobiť coming out, je to v poriadku. Viac ako polovica LGBT zamestnancov nie je vyoutovaná. Coming out je náročný proces pre každého, ak ho urobíte pod tlakom, alebo s pocitom, že to robíte pre vyššie dobro, ale nepripravení, mohlo by to byť škodlivé pre vás, a nakoniec aj pre LGBT komunitu.Ak sa rozhodnete, že nie ste pripravení urobiť coming out v práci, môžete prijať opatrenia na svoju ochranu v online prostredí. Môžete viac zabezpečiť svoje profily na sociálnych sieťach alebo ich pozastaviť a to isté môžete zvážiť aj s inými sociálnymi médiami, na ktorých ste. Je dobré si na to dávať pozor, ak nechcete, aby vás niekto vyoutoval, alebo vás využíval. Prečítajte si podmienky ochrany súkromia a bezpečnosti na sociálnych sieťach. 

Ak zažijete homofóbiu, transfóbiu alebo inú formu diskriminácie

Organizácie by mali svojich zamestnancov a zamestnankyne uistiť, že dodržiavajú princíp nulovej tolerancie k diskriminácii a nenávistným prejavom a predsudkom na pracovisku a že nevhodné správanie bude riešené promptne a spravodlivo. Mal by byť jasne a dobre komunikovaný spôsob nahlasovania prípadov šikany, obťažovania a diskriminácie aj na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity. Mnohé organizácie však takéto postupy nemajú. Preto ak máte podobné problémy, môžete kontaktovať aj inPoradňu alebo si pozrite, ako sa brániť diskriminácii tu

Výpovede ľudí o coming oute na pracovisku

„Dôvod prečo som cítil, že môžem urobiť v práci coming out, bola zmena zamestnania a otvorenosť ľudí v novej organizácii a zistenie, že to bolo okej. Moji kolegovia sa stali mojimi priateľmi, podporili ma a povzbudili aj v coming oute priateľom a rodine, čo teraz pomaličky robím. Cítim sa teraz viac sám sebou ako predtým, keď som to skrýval.“

Peter, 24
„Vždy som bola vo všetkých svojich prácach otvorená lesba, odkedy som odišla z univerzity. Nikdy som nezažila predsudky zo strany zamestnávateľa. V jednej práci sa ma opýtali, či môžu zverejniť môj vzťah  vo svojom firemnom magazíne, aby som ukázala iným LGBT zamestnancom a zamestnankyniam, že to bude v pohode, ak by chceli urobiť coming out.“

Anna, 20
„Keď som prišla medzi nových kolegov a predstavili ma ako Evu, hneď ma medzi seba vzali. Niektorí sa ma pýtali, či som počula, že k nám má prísť pracovať nejaká transrodová osoba. Sami nevedeli, že ide o mňa. Boli prekvapení a hovorili, že by to na mňa nikdy nepovedali.“

Eva, 32