inPoradňa je uzavretá

Ďakujeme Vám za dôveru, s ktorou sa na nás obraciate. Naďalej vieme pomôcť v oblasti právneho poradenstva. Situácie, s ktorými sa na poradňu môžete obrátiť, nájdete nižšie. Kontaktujte prosím našu poradkyňu Luciu Plavákovú.

Pre nedostatok zdrojov na prevádzku poradne sme uzatvorili viaceré naše poradenské služby. Táto situácia nás veľmi mrzí a robíme všetko pre to, aby sme prevádzku našej poradne čo najskôr obnovili. Nápomocným by pre Vás mohlo byť Poradenské a komunitné centrum PRIZMA Košice.

Ak ste v náročnej situácii, môžete sa počas našej neprítomnosti obrátiť aj na Telefonickú linku dôvery alebo Internetovú linku dôvery.
Najčastejšie otázky a odpovede

Právne poradenstvo

Ak potrebujete pomôcť s právnym riešením diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity v práci, pri prijímaní do zamestnania, pri povýšení, pri prepustení, ak potrebujete napísať sťažnosť zamestnávateľovi, alebo ďalším inštitúciám ako Inšpektorát práce, Štátna školská inšpekcia, Slovenská obchodná inšpekcia atď. Ak potrebujete pomôcť pri spísaní súdnej žaloby na základe antidiskriminačného zákona. Ak potrebujete upraviť praktické a právne aspekty spolužitia ako napríklad dedenie, zdravotnícke informácie, zastupovanie na úradoch atď. Ak potrebujete pomôcť s právnymi záležitosťami ohľadom tranzície a právneho prepisu rodu. Pomoc pri písaní trestných oznámení, ak ste obeťou trestných činov z nenávisti napr. na ulici a nenávistných verbálnych prejavov napr. na sociálnych sieťach kvôli vašej sexuálnej orientácii, či rodovej identite a rodovému prejavu.

Kontaktujte nás

Tvoj dar nám pomôže

Za dva roky sme v inPoradni pomohli 365 LGBTI ľuďom, ktorí hľadali podporu so sebaprijatím, začlenením do rodín, škôl, alebo spoločnosti a riešením dôsledkov nerovného zaobchádania, či nezáujmu zo strany štátu. Súčasná mimoriadna situácia a dopady pandémie COVID-19 výrazne prehĺbili nerovnosti v našej spoločnosti. V psychologickom poradenstve sme v inPoradni v súvislosti s pandémiou zaznamenali nárast počtu prvých kontaktov o takmer 300 %. Zároveň sa výrazne obmedzili možnosti financovania našich služieb a od začiatku roka 2021 sme ich museli výrazne obmedziť. Pritom ide o jedinú poradňu pre túto komunitu v Bratislave, ktorá poskytuje osobné a online poradenstvo aj pre ľudí z iných častí Slovenska.

Podporte nás